New items
Jak pożyczyć i nie oddać - jak kupić i nie zapłacić czyli Biznes po polsku
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Statystyka matematyczna w praktyce