New items
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Statystyka matematyczna w praktyce
Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP
Quantum nature of turbulence