New items
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo