New items
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach
Cyberwojna : wojna bez amunicji?
Logistyczne aspekty transportu w Unii Europejskiej
Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych