New items
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)