New items
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DU-3.15.2(B)
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Prace dyplomowe : zasady i reguły pisania
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne