New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele
Tymczasowy program szkolenia lotniczego na samolocie An-28/M28 : (TPSzL-An-28/M28-2019
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej