Nowości
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie