New items
Polimery : otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie
Optoelektronika i fotonika : zagadnienia wybrane
Druk 3D/am : zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze
Rozpoznanie ze zródeł otwartych : DD-2.9(A)
Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej