New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku
Wojska specjalne