Nowości
Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : metodyka, ideologia, państwo
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Geologia Polski
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne