New items
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej