New items
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych