New items
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy : [zeszyty naukowe
Bezpieczeństwo w chmurze : przewodnik po projektowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19