New items
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji