New items
Drgania układów mechanicznych
Matematyka od zera dla inżyniera
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia spadochronowo-desantowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP