New items
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli