New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku
Organizacja transportu : AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Część 2
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
GNSS-Global Navigation Satellite Systems : GPS, GLONASS, Galileo and more