New items
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO