New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Procesy w organizacjach lotniczych : wybrane aspekty
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.2,
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,