New items
Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata. T. 1,
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 2],