New items
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Wieloaspektowość pojęcia plagiatu
Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe
SolidWorks : Drawings - ISO
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej