New items
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DU-3.15.2(B)
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych : zderzenia, wydarzenia, wspomnienia
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Wykłady z matematyki