New items
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Kultura biznesu : normy i formy
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne