Nowości
Design thinking : inspiracje dla dydaktyki
Szkolenie z miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.0.1(B)
Wiedza : kluczowy element kapitału niematerialnego sił zbrojnych
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych : zderzenia, wydarzenia, wspomnienia