New items
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania
Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów
Efektywność obrony przeciwlotniczej: kontekst teoretyczny i praktyczny