New items
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołogowo-samochodowej : DU-4.22.2(A)