New items
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Metody zapobiegania przestępczości
Z pamiętnika wojennego ks. Karola Grycza ewangelickiego proboszcza wojskowego w Krakowie