New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie