New items
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik liniowych z pokładu statku powietrznego w Silach Zbrojnych RP
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Global positioning system : theory and practice
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.1,