New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze
Ekonomika logistyki. Cz. 6,