New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Zwalczanie terroryzmu
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny