New items
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej
Wojska radiotechniczne Wojsk Lotniczych i OPL
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego