New items
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice
Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz : pierwszy dowódca konspiracji
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji