New items
Elementy projektowania logistycznego
CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 : Official Cert Guide
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty