New items
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy