New items
Transport kolejowy w systemie obronnym państwa
Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Anti-choice leaderless resistance : a study on the Fight of Lone Wolves
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1