New items
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych : zderzenia, wydarzenia, wspomnienia
Potęga powietrzna w działaniach hybrydowych