New items
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu