New items
Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce
Optyka liniowa : podstawy fizyczne
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych