New items
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej