Nowości
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej