New items
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Proobronność Rzeczypospolitej Polskiej : teraźniejszość i przyszłość
Wir na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy