New items
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Quantum nature of turbulence
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim