New items
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa
Wybrane elementy logiki
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa