New items
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Działania bojowe batalionu : sytuacja, dowódca, decyzja
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa