New items
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Survival : ABC przetrwania w mieście
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Religia i polityka : dylematy współobecności