New items
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne
Ochotnik : prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Nowy jedwabny szlak : transport kolejowy w obsłudze logistycznej
Podstawy ekonometrii w Excelu