New items
Detekcja sygnałów optycznych
Logistyka zwrotna : teoria i praktyka
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Regulamin wykonywania skoków spadochronowych i desantowania
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem : wyzwania teorii i praktyki. Cz. 1