New items
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Bezpiecznie już było : jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego