New items
Kultura fizyczna w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli