New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6